ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Προϋποθέσεις για την απασχόληση ως επαγγελματίας παροχής φροντίδας στη Γερμανία

Αν θέλετε να εργαστείτε στη Γερμανία ως επαγγελματίας παροχής φροντίδας, τότε πρέπει να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Σύμφωνα με το Παράρτημα του Νόμου περί νοσηλείας στη Γερμανία, οι υποψήφιοι από την Ελλάδα πρέπει να είναι κάτοχοι των παρακάτω:
Χώρα Πιστοποιητικό σπουδών Εκδίδουσα αρχή Επαγγελματικός τίτλος Ημ/νία αναφοράς
Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής
Παν/μίου Αθηνών
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (T.E.I)
3. Πτυχίο Αξιωματικών
Νοσηλευτικής
4. Πτυχίο Αδελφών
Νοσοκόμων πρώην
Ανωτέρων Σχολών
Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών
Νοσοκόμων και
Επισκεπτριών
πρώην Ανωτέρων
Σχολών
Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τμήματος
Νοσηλευτικής
1. Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
3. Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας
4. Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας
5. Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας
6. KATEE Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Διπλωματοúχoς
ή πτυχιοúχoς
vοσοκόμoς,
vοσηλευτής ή
vοσηλευτρια
1η Ιανουαρίου 1981
  • B2-Zertifikat Deutsch**
  • Πιστοποίηση ως επαγγελματίας παροχής φροντίδας
    Κατ’ απαίτηση κάνουμε αίτηση εκ μέρους σας για την πιστοποίηση στη Γερμανία. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τα έγγραφα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς στη Λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους.

* Αν κατέχετε κάποιον άλλο τίτλο ή/και η περίοδος εκπαίδευσης ξεκίνησε πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα συζητήσουμε, έπειτα, μαζί τι μπορείτε να κάνετε για να έχετε μια μοναδική επιτυχημένη πορεία.
** Αν δεν διαθέτετε το πιστοποιητικό B2, υπάρχει η δυνατότητα να το αποκτήσετε εδώ στη Γερμανία παρακολουθώντας ένα τμήμα εκμάθησης της γλώσσας.