ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Unser Service für Sie: Rekrutierung, Beratung, Integration.

CareNet 360 ist keine gewöhnliche Vermittlungsagentur. Uns sind die Bedürfnisse der Bewerber ebenso vertraut und wichtig wie die Anforderungen der Arbeitgeber. Mit unserem umfassenden Service begleiten wir Sie im gesamten Prozess – von der Bedarfsermittlung über die Rekrutierung bis zur Integration im neuen Arbeitsumfeld. Schnell und zuverlässig.

Unsere Leistungen für Sie auf einen Blick:

  • Abstimmung des voraussichtlichen Bedarfs an Pflegefachkräften
  • Rekrutierung von Fachkräften im Ausland
  • Präsentation Ihres Unternehmens im Ausland
  • „Casting“ und Führen von Bewerbungsgesprächen
  • Vorstellung und Empfehlung von Fachkräften vor Ort
  • Organisation der ersten Anreise nach Deutschland
  • Organisation des Sprachunterrichts
  • Organisation der Wohnmöglichkeiten, bzw. Hilfe bei der Wohnungssuche
  • Beteiligung an Integrationsgesprächen in den ersten sechs Monaten
  • Abstimmung der Traineephase (für die Finanzierung dieser Phase planen wir nach Möglichkeit parallel 50 %-Stellen als Pflegehilfskraft)