ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Οι παροχές μας για εσάς: Πληροφορίες, ενσωμάτωση, συμβουλές και παρακολούθηση.

Γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς για να είστε ευχαριστημένοι στη νέα θέση εργασίας σας. Γι’ αυτό το λόγο σάς υποστηρίζουμε στη διαδρομή σας προς τον επαγγελματικό σας επαναπροσανατολισμό, ξεκινώντας από την επιλογή του εργοδότη, τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων τυπικών διαδικασιών, έως τελικά την επιτυχημένη ενσωμάτωσή σας στο νέο περιβάλλον.

Οι παροχές μας με μια ματιά:

• Τακτικές παρουσιάσεις εργοδοτών και θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες Εκδηλώσεις που γίνονται κοντά σας
• Οργάνωση συνεντεύξεων στο εξωτερικό
• Συμβουλές και πληροφορίες για τα Γραφεία επικοινωνίας στο εξωτερικό
• Άμεση επεξεργασία των Αιτήσεων online και επιλογή ενός ή περισσοτέρων κατάλληλων εργοδοτών
• Προσωπική παρουσίαση στους νέους εργοδότες
• Βοήθεια σε όλες τις τυπικές διαδικασίες με τις αρχές και την επιχείρηση
• Οργάνωση και διαμεσολάβηση για τις επιλογές που έχετε για διαμονή σε Κατοικίες και διαμερίσματα μαζί με άλλους
• Οργάνωση για την Εκμάθηση της γλώσσας στη Γερμανία
• Διοργάνωση εκδηλώσεων για τους συμπατριώτες σας στη Γερμανία
• Βοήθεια με τις υπηρεσίες (π.χ. αίτηση για επίδομα τέκνου, δήλωση στο γραφείο δήλωσης διεύθυνσης-δημοτολόγιο)