ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Überlassung von Pflegefachkräften.

Alle Pflegefachkräfte haben ihre Anerkennung und Qualifizierung für die Arbeit in Deutschland innerhalb von 2 - 8 Monaten unter unserer Leitung durchlaufen. Die Fachkräfte sind uns in dieser Zeit ein Stück weit ans Herz gewachsen. Entsprechend intensiv werden sie auch begleitet und betreut. Denn nur solche Mitarbeiter arbeiten motiviert und zuverlässig, die sich der Anerkennung Ihrer Person und der Wertschätzung ihrer Arbeit gewiß sein können.