ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Beratung von Patienten, Bewohnern und Angehörigen.

Auf Wunsch beraten wir die Bewohner der Wohngemeinschaften bei der Organisation ihrer Betreuung und Versorgung. D. h., wir vermitteln geeignete und kompetente Pflege- und Dienstleistungsunternehmen.

 

Kontakt für weitere Informationen:

Andreas Schäfer, 0711/933217470