ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Entwicklung und Organisation von Pflege-WG's

Wir unterstützen Initiativen für gemeinschaftliches Wohnen mit Assistenz und Pflege oder organisieren Pflege-WG's in eigener Regie. Ziel ist es, Menschen mit Versorgungs- und Betreuungsbedarf die Möglichkeit zu bieten, am normalen gesellschaftlichen Leben teil zu haben.