ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Die perfekte Alternative zur häuslichen Versorgung.

Jeder Mensch, insbesondere solche mit einer chronischen Erkrankung,  hat den Wunsch, auch unter erschwerten Bedingungen weiter in den „eigenen vier Wänden“ wohnen zu können. In vielen Fällen ist die Pflege und hauswirtschaftlicher Versorgung solcher Patienten gut möglich.

Für eine zunehmende Anzahl Betroffener kann die Versorgung in einer sogenannten Pflege-WG die bessere Alternative sein, insbesondere, wenn die häuslichen Bedingungen für die Pflege nicht gegeben sind oder keine Angehörigen zur Unterstützung zur Verfügung stehen.

Pflege-WG’s erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, nicht zuletzt, weil das Leben in der Gemeinschaft unter familienähnlichen Bedingungen einfach abwechslungsreicher und leichter ist.

 

Kontakt für weitere Informationen:

Andreas Schäfer, 0711/933217470