„Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τον άνεμο, μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε αλλιώς τα πανιά μας και να χαράξουμε μια νέα πορεία.“

  

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ενημερωθείτε διαβάζοντας τη λίστα ελέγχου για τους υποψηφίους και συμπληρώστε αμέσως μετά την αίτηση online.

 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις γνωριμίας!

15.11.2014 Lissabon

 

  

ΣΧΟΛΙΑ

Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας προτάσεις, συστάσεις και την εποικοδομητική κριτική σας!

 

Die beste Basis für Ihren Erfolg: hoch qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter.

1. Was bietet CareNet 360?
Wir suchen geeignete Pflegefachkräfte im europäischen Ausland, informieren sie, wählen die Fachkräfte nach den Vorgaben unserer Auftraggeber aus, schlagen sie den Auftraggebern vor und organisieren deren Anreise, die Unterkunft, Ausbildung, Anerkennung und Integration bei den neuen Arbeitgebern.

2. Wen vermittelt CareNet 360?
Nur ausgebildete Pflegefachkräfte, die wir persönlich im Vorstellungsgespräch kennen gelernt haben und bei denen die Voraussetzungen zur Anerkennung in Deutschland vorliegen. Vorzugsweise Bewerber unter 40. Ältere Bewerber sind nicht ausgeschlossen, jedoch kommen sie nicht in den Genuss von Fördermaßnahmen der EU.

3. An wen vermittelt CareNet 360?
Zu renommierten und seriösen Arbeitgebern im Gesundheitswesen (insbesondere Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste) in ganz Deutschland.

4. Leistungen für Arbeitgeber
Anwerbung von Fachkräften im Ausland
• Akquisition im Ausland
• Präsentation der Arbeitgeber im Ausland
• Bewerber-Interviews und -auswahl nach Vorgabe der AG
• Sicherstellung des Antragwesens für Fördermaßnahmen (AA, ZAV, EU)
• Eruierung und ggf. Organisation der Sprachausbildung im Heimatland
• Auswertung der Bewerbungsgespräche

Vorstellung der Kandidaten bei den Arbeitgebern
Empfehlung von Bewerbern bei den Arbeitgebern
• Einladung der potentiellen Bewerber nach Deutschland
• Organisation der Anreise
• Begleitung der Bewerber beim Vorstellungsgespräch in Deutschland

Organisation der Unterkunft, der Sprachausbildung und des Anerkennungsverfahrens
Organisation der Unterkunft, nach Möglichkeit in CareNet-eigenen Unterkünften (erste 6 Monate)
• Organisation des Sprachunterrichts zur Vorbereitung auf das B2-Zertifikat (nach dem europ. Referenzrahmen)
• Betreuung der neuen Mitarbeiter während der Traineephase in Deutschland
• auf Wunsch Abwicklung des Anerkennungsverfahren
• Überwachung der Auszahlung der Fördermaßnahmen an die Bewerber
• Unterstützung und Begleitung der Bewerber bei Behördengängen
  (Meldebehörde, Finanzamt, Krankenkasse, Familienkasse)

Begleitung bei der Integration am neuen Arbeitsplatz
auf Wunsch Teilnahmen an ersten Besprechungen beim neuen Arbeitgeber
• auf Wunsch Teilnahme an Besprechungen
• Sicherstellung der Zufriedenheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

5. Kosten
CareNet 360 erhält über den Zeitraum von 6 – 9 Monaten ein monatliches Pauschalhonorar für die o. g. Leistungen. Bei Ausscheiden des Mitarbeiters innerhalb dieses Zeitraums entfällt das Honorar mit dem letzten Tag der Anwesenheit beim neuen Arbeitgeber.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Keine zusätzlichen Ressourcen für die Anwerbung und Integration ausländischer Fachkräfte erforderlich
• Schnelle Integration durch CareNet-eigene Sprachausbildung (individuelle Unterichtsintensität möglich)
• Führung von Bewerbungsgesprächen in der Muttersprache
• Erledigung aller Formalitäten in Verbindung mit dem Anerkennungsverfahren
• Organisation der Unterkunft
• Hilfestellung bei der beruflichen und sozialen Integration

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – in unserem Büro oder über unser Antragsformular!